Fakta om vinterdekk


· Skal jeg kjøpe pigg- eller piggfritt?

· Når kan jeg skifte til piggdekk?

· Kan jeg bruke piggdekk hvis jeg skal til fjells i sommerdekksesongen?

· Hva med tilhenger og piggdekk?

· Varer piggdekk lenger enn piggfrie dekk?

· Hva er kjøpstrendene for nye vinterdekk i Norge?

· Noen dekk er billige, andre er dyre. Hva skal jeg velge?

· Hvor mye må jeg investere for å få et sett gode vinterdekk?

· Har det noe å si hva slags dekkmerke jeg velger?

· Er det forskjell på Q- og T-dekk?

· Hastighetsklasser for vinterdekk?

· Har ABS-systemet betydning for hva slags vinterdekk jeg bør velge?

· Brukes det forskjellige gummiblandinger i ulike typer vinterdekk?

· Har dekkmønsteret noe å si for valg av vinterdekk?

· Bør jeg velge et lavprofildekk, eller er "normale" dimensjoner best om vinteren?

· Kan jeg bruke piggfrie vinterdekk på sommerføre?

· Er det noe jeg må ta hensyn til når jeg legger på mine gamle vinterdekk?

· Er re-gummierte vinterdekk et godt valg?

· Er det nødvendig å rengjøre vinterdekkene mine?

· Hvordan rengjør jeg vinterdekkene?

· Sliter kjettinger og gripetak på dekkene mine?

· Hvor lenge varer et sett gode vinterdekk?

· Nye vinterdekk må kjøres inn?

· Når skal jeg re-pigge dekket mitt?

· Kan jeg bruke vinterdekk for nordiske forhold i for eksempel Tyskland?

· Gir piggdekk eller piggfrie dekk kortest bremselengde på vinterføre?

· Hva er minimumskravene til mønsterdybde på vinterdekk?

· Gir piggdekk et høyere bensinforbruk?

· Hvordan oppbevarer jeg vinterdekkene best i sommerhalvåret?

· Hva må jeg sjekke før jeg monterer vinterdekkene på bilen igjen?

· Hva må jeg passe på når det gjelder lufttrykk i vinterdekk?

· Hvordan kan jeg se om dekket er skadet?

· Kan jeg selv reparere et dekk hvis det er skadet?

· Kan jeg bruke et dekk etter at det er punktert?

· Er piggfrie vinterdekk det samme som helårsdekk?

· Når er piggdekket utslitt?

· Når er piggfrie vinterdekk utslitt?

 


· Skal jeg kjøpe pigg- eller piggfrie dekk?
Det lages vinterdekk både med og uten pigg spesielt tilpasset nordiske vintre. Det er fire dekk-egenskaper som inkluderes i én løsning; is- og snø- samt barmark- og våtgrepsegenskaper. Noen dekk har bare is- og snøegenskaper. Du anbefales å velge dekk med is- og snøegenskaper hvor våtgreps- egenskapene er i varetatt for hastigheter i Norge. Vurderer du piggdekk, er det avgjørende at dette er et godt vinterdekk også uten pigger, for de fungerer primært på isføre. Under alle andre føreforhold er du avhengig av at mønster, gummi og lameller fungerer. Det er svært få piggdekk som er gode uten pigg. Vurderer du piggfrie dekk er du helt avhengig av at dekket fungerer på is og snø. Legg spesiell vekt på at det er laget for en nordisk vinter. I Norge kjører vi relativt fort, og det er relativt vått hele vinteren. Det stiller i tillegg krav til dekkets barmark- og våtgreps- egenskaper. Om du velger piggdekk så husk at alle hjul på personbilen må være utstyrt med pigger.· Når kan jeg skifte til piggdekk?

Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra dette forbudet.
Hvert år oppstår det mange uhell når den første vinterdagen plutselig kommer. Da skal «alle» legge om og evt. kjøpe nye vinterdekk. Har du piggfrie vinterdekk kan du legge om uavhengig av datofristene, og slippe problemene den første og siste snøen.


· Kan jeg bruke piggdekk hvis jeg skal til fjells i sommerdekksesongen?

Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.
Bruken av piggdekk eller kjetting er i stor utstrekning overlatt til en skjønnsmessig vurdering ut fra forholdene på stedet eller der hvor kjøringen nylig har skjedd, eller der hvor videre ferd er planlagt gjennomført. En troverdig forklaring omkring dette vil bli akseptert.· Varer piggdekk lenger enn piggfrie dekk?

Nei, de varer noenlunde like lenge. Dette er avhengig av føreforhold, temperatur, belastning osv.


· Hva er kjøpstrendene for nye vinterdekk i Norge?

Nordmenn kjøper flere og flere piggfrie dekk. I Oslo forventes det at 20 prosent av nysalget i 1999 består av piggdekk og 80 prosent av piggfrie dekk. Tilsvarende tall for Bergen og Trondheim er 30/70. På landsbasis er det ventet en 55/45-fordeling. Vegdirektoratet har som mål at 80 prosent av bilistene i storbyene skal kjøre piggfritt før 2002.· Noen dekk er billige, andre er dyre. Hva skal jeg velge?

Dekkene som koster mest, er også de beste. Toppmodellene er resultat av omfattende forskning og testing. Billige dekk har ikke de teknologiske nyvinningene og egenskapene til topp-dekkene fordi de konkurrerer på pris.


· Hvor mye må jeg investere for å få et sett gode vinterdekk?

Regn med å investere 2-6000 kroner for å få gode, nordiske vinterdekk til personbil. En mye solgt dimensjon for vinterdekk i Norge er 155/80/13. Det koster ca. 630,- kroner pr. dekk. Til sammenligning koster den mer ekstreme, dog utbredte, profilen 215/55/16 1630 kroner pr. dekk. Den meste solgte dimensjonen 195/65/15 koster ca. 1000 kroner pr. dekk.· Har det noe å si hva slags dekkmerke jeg velger?

Alle merkene har ikke vinterdekk for nordiske forhold. Forsikre deg om at dekkene passer ditt behov.


· Er det forskjell på Q- og T-dekk?

"Q" og "T" angir hastigheten dekket er produsert for. Kravet til vinterdekk i Norge er at de minimum skal kunne kjøres i 160 km/t (Q-dekk). Dekk med hastighetsbokstav Q er altså en god indikator for at dekket er laget for norske forhold. Se forøvrig hastighetstabellen som gjør seg spesielt gjeldende for sommerdekk. Se også punktet nedenfor vedr. hastighetsklasser for vinterdekk.

Q eller T· Har ABS-systemet betydning for hva slags vinterdekk jeg bør velge?

I utgangspunktet ikke. Men ABS ser ut til å ha en god effekt på piggfrie dekk med relativt myk gummiblanding. Uten ABS vil et mykt dekk legge seg når bremsene blokkeres. Med ABS "reiser" gummien seg og gir full bremse-effekt på nytt og på nytt. Bremselengden blir dermed kortere.


· Brukes det forskjellige gummiblandinger i ulike typer vinterdekk?

Ja, Continental har utviklet helt spesielle gummiblandinger for å tilfredsstille norske vinterforhold. Men for norsk sommerføre brukes det gummiblandinger som også brukes på sommerføre i for eksempel Tyskland.· Har dekkmønsteret noe å si for valg av vinterdekk?

Dekkmønsteret er avgjørende for hvordan det tar seg frem på snø og hvordan det drenerer vann. Men mønsteret alene forteller ikke hvordan dekket fungerer. Dette må sees i sammenheng med de øvrige egenskapene i dekket.


· Bør jeg velge et lavprofildekk, eller er "normale" dimensjoner best om vinteren?

Hovedregelen er at du skal velge bilens originaldimensjon. Et bredere dekk fungerer bedre på fast underlag og dårligere på løst underlag. Lavprofil-dekk er ofte laget for høye hastigheter. Men det finnes lavprofil-dekk for normalhastigheter på nordisk vinterføre.· Kan jeg bruke piggfrie vinterdekk på sommerføre?

Det er ikke å anbefale da en rekke av vinterdekkets egenskaper reduseres ved sommertemperatur. Hurtigere slitasje, dårligere våtgrep og ustabilitet er konsekvensen for eksempel hvis bilen pakkes for sommerferie-turen.


· Er det noe jeg må ta hensyn til når jeg legger på mine gamle vinterdekk?
Under de 30-40 første milene kondisjoneres vinterdekk som har vært brukt før. Da slites det oksyderte belegget av slik at du får frem friskere gummi. Ikke forlang toppegenskaper av dekket i denne innkjøringsfasen.

Tire Garden· Er re-gummierte vinterdekk et godt valg?

Det selges lite regummierte vinterdekk i Norge. For at et regummiert dekk skal ha like gode egenskaper som et nytt, blir produksjonen svært kostbart. Da lønner det seg å kjøpe nye dekk i økonomiklassen. Ved re-gummiering benyttes dekkmerker med forskjellige konstruksjoner og egenskaper, noe som kan innvirke på bilens kjøreegenskaper. Regummiering er stort sett forbeholdt bakdekkene på tungtransport.


· Er det nødvendig å rengjøre vinterdekkene mine?

Optimalt bør vinterdekk rengjøres daglig. Selv på korte strekninger legger forurensning fra veibanen seg som en hinne på dekket og forringer dets egenskaper.· Hvordan rengjør jeg vinterdekkene?

Bruk et vannoppløselig (emulgerende) middel. Dette fåes kjøpt bl.a. på bensinstasjoner. Mange sprayer middelet på og kjører videre i kald snø. Det er som å vaske olje av hendene med kaldt vann. Husk å skylde dekket med varmt vann og såpe!


· Sliter kjettinger og gripetak på dekkene mine?

Kjetting kan fremdeles være meget greit å ha tilgjengelig, men du bør ikke kjøre lenger enn høyst nødvendig med dette på dekkene.


Go to fullsize image


· Hvor lenge varer et sett gode vinterdekk?

En vanlig bilist har dekkene sine i 3-5 år. For at dekket skal opprettholde sine gode egenskaper, er det viktig at det er bygget opp på en og samme gummiblanding, og ikke består av lagvise og ulike blandinger eller mønsterendringer ved slitasje.


· Nye vinterdekk må kjøres inn !

De første 300 kilometerne med nye dekk må du kjøre forsiktig. Piggene i dekket må få tid til å sette seg, og piggfrie dekk har ofte en såpeglatt hinne som må slites vekk.
Skal dekkene ha virkelig lang levetid, må du kjøre forsiktig de første 500 kilometerne. Kjør saktere, ikke brems hardt opp, og unngå harde akselerasjoner. Hvis ikke kan piggene løsne og falle ut.· Når skal jeg re-pigge dekket mitt?

Repigging av eldre dekk er ikke å anbefale. Mister først dekket pigger, er det svært vanskelig å erstatte dem. Ved anskaffelse av nye piggdekk, bør man sørge for at de har så gode pigger at de varer dekkets levetid ut. Kjør de første 25-30 mil i relativt lav hastighet uten kraftig akselerasjon eller nedbremsing. Da får piggene tid til å feste seg i pigghullet ved at gummien faller inn til selve stammen på piggen og holder den ordentlig på plass.· Kan jeg bruke vinterdekk for nordiske forhold i for eksempel Tyskland?

Det er lov for personbiler å kjøre med piggfrie vinterdekk i Tyskland, men det er ikke lov å bruke piggdekk. Kjører du med vinterdekk bygget for norske forhold (Q-dekk - 160 km/t) på tyske veier, må du ha et synlig merke på dashbordet som forteller om dekkets hastighet.· Gir piggdekk eller piggfrie dekk kortest bremselengde på vinterføre?

Tester viser at dette varierer veldig avhengig av underlaget. En indikasjon på bremselengde kan være at tester utført på speilblank, våt is, viser at piggdekk med 110 pigger gir en friksjonskoeffisient på ca. 0,2. For piggfrie dekk er denne ca. 0,1. På alle andre underlag er forskjellene små.


· Hva er minimumskravene til mønsterdybde på vinterdekk?

Minimumsdybde for mønsteret i vinterdekk er 3 millimeter. Brudd på dette kan medføre bøter, og i enkelte tilfeller langt strengere reaksjoner.

§§· Gir piggdekk et høyere bensinforbruk?

Det som innvirker mest på bensinforbruket er ingrediensene i dekket, ikke om du har piggdekk eller ei. Det er graden av naturgummi og silikatilsetninger i dekket som bestemmer hvor elastisk dekket er. Jo mer elastisk et dekk er, jo lavere rullemotstand har dekket. Dermed reduseres også bensinforbruket.


· Hvordan oppbevarer jeg vinterdekkene best i sommerhalvåret?

Lagre dekkene mørkt, tørt og kjølig. Det optimale er å ha dekkene hengende på en vegg.· Hva må jeg sjekke før jeg monterer vinterdekkene på bilen igjen?

Kontrollerer gjenstående mønster, piggenes tilstand, og at gummien er ren. Rengjør eventuelt dekket. Sjekk også lufttrykket, om ventilnåla holder, eller om det er lekkasje andre steder i dekket. Det er relativt vanlig at det lekker ved ventilnåla etter hvert. Ny ventilnål kan fåes på bensinstasjoner/bilverksted.


· Hva må jeg passe på når det gjelder lufttrykk i vinterdekk?

Regelen er at du bør ha 10 prosent mer luft i vinterdekk enn i sommerdekk, fordi nordiske dekktyper med skarpe skuldre og myk gummi gjør dekkene mer ømfintlige for lavt lufttrykk. I tillegg fortetter luft seg i kulde. En lufttank som står inne i varmen på en bensistasjon holder ca. 20 grader. Fyller du 30 pund i dekket, og det er -5 grader ute, fyller du i realiteten kun 26-27 pund når den varme luften er blitt like kald som luften utenfor dekket. For lavt lufttrykk gir ustabilitet i vinterdekk produsert for norske forhold.

tire.jpg (18569 bytes)


Passenger tire failure caused by tread separation


· Hvordan kan jeg se om dekket er skadet?

Sammenstøt med fortauskanter forårsaker mange dekkskader. Oppdager du kuler på sidene av dekket, kan det skyldes at armeringen i gummien er ødelagt. Denne skaden kan utvikles meget sakte. Er det en kul i dekket, ta kontakt med fagmann.


· Kan jeg selv reparere et dekk hvis det er skadet?

Det selges skum- og spray-produkter beregnet for å "lappe" dekk, og plugger som "tetter" skader fra utsiden. Disse produktene må kun benyttes frem til dekkverkstedet grunnet faren for eventuelle skjulte skader i dekket. Hovedregelen er at du aldri skal reparere dekket fra utsiden. Dekket skal alltid monteres av felg og repareres fra innsiden.· Kan jeg bruke et dekk etter at det er punktert?

Dekkspesialister er i stand til å reparere en god del skader. 
Selvfølgelig er det sikrest å kjøpe nytt dekk, men det innebærer i de fleste sitasjoner anskaffelse av minst to nye dekk fordi loven setter krav til lik type dekk og slitasje på hjul med samme aksel. 


· Er piggfrie vinterdekk det samme som helårsdekk?

De såkalte helårsdekkene er ikke spesielt utviklet for kjøring på snø og is. De er beregnet for mellomeuropeiske forhold, der det en sjelden gang er «ordentlige vinterforhold» (eller de er sommerdekk merket «M+S» for å tilfredsstille amerikanske bestemmelser). I slike dekk er barmarksegenskaper og høyhastighetsegenskaper oftest prioritert høyere enn egenskapene på snø og is. Det er viktig å være klar over at slike dekk ikke er gode piggfrie vinterdekk for norske forhold, selv om de tilfredsstiller kravene til vinterdekk.· Når er piggdekket utslitt?

Piggdekk får redusert gripeevnen etter hvert som piggene slites eller faller ut. Kortest «pigglevetid» er det på forhjulene på forhjulsdrevne biler. Når piggene begynner å løsne i gummien, avtar effekten fort med hensyn til bremsing og bakkestart.


· Når er piggfrie vinterdekk utslitt?

Enkelte typer piggfrie vinterdekk er utstyrt med en slitasjevarsler, men denne viser ikke nødvendigvis når dekket er slitt ned til 3 mm. Den kan vise 1,6 mm grense som gjelder for sommerdekk i Norge, eller den kan vise når dekket er «halvslitt» i henhold til japansk regelverk for vinterdekk. Spør din dekkforhandler hva slitasjevarsleren viser, eller be om råd om når du bør kjøpe nye dekk.· Hva med tilhenger og piggdekk?

Dersom en personbil med piggdekk har en tilhenger som veier over 750 kg, må tilhengeren også være utstyrt med piggdekk, etter samme regelverk som for personbil.


· Hastighetsklasser for vinterdekk?

Husk at hastighetsklassen for vinterdekk i allmennhet er lavere enn for sommerdekk. Dette må du tenke på hvis du har planer om å reise utenlands om vinteren.

 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.