STARTKABLER

- Rull bilene så nær at startkablene rekker mellom batteriene.

- Lokaliser batteriet på begge bilene.

- Stopp begge bilene og sett de i fri.

- Dra på håndbrekkene.

- Fest den røde kabel-klemmen til det døde batteriets positive pol (rød, og merket med +).

- Fest den andre enden av den røde startkabelen til det friske batteriets positive pol.

- Fest den ene svarte kabelklemmen til det døde batterienes negative pol.

- Den andre svarte klemmen festes til gods på bilen med friskt batteri, for eksempel motorblokka, helst litt vekk fra batteriet for at gnistdannelsen i koblingsøyeblikket ikke skal antenne evt. knallgass fra batteriet.

- Start bilen med friskt batteri og sørg for å gi litt gass når den andre bilen skal starte.

- Prøv å starte bilen som har dødt batteri.

- Hvis det ikke skjer noen ting, så sjekk om klemmene er riktig festet, metall mot metall, og prøv igjen.

- Når bilen starter kan du koble fra klemmene, først på bilen med frisk batteri.

- Hold klemmene langt fra hverandre for å hindre kortsluttning.

- Hvis bilen med dødt batteri starter, kan du stoppe bilen med det friske batteriet, men ikke stopp bilen med det døde batteriet.

- Kjør en halvtimes tur slik at batteriet blir ladet opp.

- Hvis batteriet fremdeles virker svakt må du skaffe faglig assistanse.
 

OBS OBS:
Enkelte moderne biler har svært følsom elektronikk – for eksempel i forbindelse med motorstyring. Enkelte bilprodusenter advarer mot at bilen startes ved hjelp av startkabler, siden gnister i forbindelse med starten kan ødelegge bilens elektronikk. I enkelte tilfeller kan dette påvirke bilen nybilgaranti. Det finnes imidlertid startkabler med såkalt "gnistdemping".

 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.