REGELMESSIG SERVICE

Ettersynet av fyringsanlegget kan omfatte:

 • Kontroll, rengjøring og justering av oljebrenner
 • Kontroll av luftinntak, viftehjul og viftehus
 • Kontroll, rengjøring og evt. skift av forfilter og pumpefilter
 • Kontroll og justering av tennelektroder, tennkabler og trafo
 • Skift av oljedyse
 • Kontroll og rengjøring av elektriske tilkoblinger og fotomotstand
 • Kontroll av driftstermostat og sikkerhetstid
 • Kontroll og evt. justering av oljetrykk
 • Kontroll av oljeslange og evt. lekasjer
 • Oppstart og justering av oljebrenner
 • Sjekk av brannfare i fyrrommet og generelt renhold

Hovedettersyn avsluttes gjerne med økonomikontroll (røykgassanalyse) der CO2-innhold, sottall og røykgasstemperatur måles og virkningsgradberegnes.


SELVHJELP

Hvis brenneren har stoppet :
 1. Er det olje på tanken?
 2. Er den gule hovedbryteren på?
 3. Er husets sikringer i orden?
 4. Hvis den røde lampen på brenneren lyser, trykk på knappen en gang.
 5. Hvis den røde lampen ikke lyser, kontroller sikkerhets- termostaten.
 6. Fungerer sirkulasjonpumpen?

Hvis radiatorene er kalde og brenneren går :

 1. Er varmestyrings-automatikken korrekt innstilt?

 2. Er shuntventilen åpen?

 3. Er det nok vann på anlegget?

 4. Har du prøvd alle rådene og radiatorene fremdeles er kalde, - ta kontakt med en av våre kvalifiserte serviceteknikerne som vi har avtale med.

 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.