1953


Sørum Bil- og maskinrekvisita A/S.
( Det gamle bildet er hentet fra bygdeboka 1961 )

 


Per Bjerke
Nåværende daglig leder

 
1890 Apotekene solgte bensin, Senere solgte de kanner og tønner.
1906 De første bensinpumpene blir satt opp.
1909 British Petroleum (PB), etablert under navnet The Anglo Persian Oil Company.
1914 Den Britiske stat kjøper halvpartyen av Anglo-Persian Oil Company for å  kontrollere drivstoff-forsyninger. Bensin ble solgt på 2 gallon-kanner.
1917 The Anglo Persian Oil Company kjøper BP.
1922
MIL etableres i 1920 av Norsk Brændselolje A/S i Kristiania/ Oslo
Konseptet ble oppkalt etter de gamle milesteinene langs norske veier.
Den første bensinen ble solgt i 1922, da det var ca. 10.000 biler i Norge
1928 Bensinpumpene blir elektriske.
1953 Brødrene Bjerke startet bensinstasjon, med varer fra Norsk Brændselolje AS, som fra 1947 opererte i Norge under merket BP. Stasjonen var beregnet på bl.a. jordbruket i distriktet og deres eget buss-selskap ved navn Bjerkes rutebiler. Bensinstasjonen beskjeftiget fast 2 personer.
1973 Vestlige land støtter Israel i Yom Kippur-krigen mot Egypt og Syria. De arabiske oljeprodusentene i OPEC prøvde å få Vesten fra å støtte Israel ved å begrense tilførselen av olje til Vesten. Oljeprisene føk i været. Dette førte også til en kraftig energikrise som krevde helt spesielle tiltak. I flere land ble det forbudt å kjøre privatbil i helgene for å spare olje og bensin. En annen virkning av oljekrisen var inflasjon (generell prisstigning) i Vesten, og det gikk hardt ut over den vestlige økonomien. Det førte også til at enkelte oljeproduserende land ble svært velstående.
1974 PB, tidligere Norsk Brændselsolje, blir en del av det norske statseide selskapet Norol.
1976:
Oddvar Nordli avløser Trygve Bratteli som statsminister. Staten kjøper Norsk Brændselsolje og legger grunnlaget for Norol og markedsføring av norsk olje og bensin. Norsk Olje AS (Norol) oppsto som en fusjon av Norsk Brænselolje, Norske OK, og Norsk Hydros enhet for markedsføring av oljeprodukter.
De første Norol-kortene kom i 1978 og ble umiddelbart en suksess.
1987 Norol ble heleid datterselskap av Statoil.
1991
Norsk Olje skiftet navn til Statoil Norge AS
1998 BP går vekk fra Statoil-BP-alliansen.

 
 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.

 

Diverse kort, brukt gjennom tidene.