Propan

Transport
Gassflaskene skal transporteres fastsurret og i ventilerte rom. For at flaskens sikkerhetsventil skal fungere tilfredstillende må flasken oppbevares stående. Loven om transport av farlig gods (ADR) omfatter propan og inneholder bl a krav om spesielt lasteutstyr, førerutdanning og dokumentasjon. Transport av enkeltvise flasker for privat bruk får likevel skje uten disse krav.

Oppbevaring

- Du kan oppbevare inntil 22 kg. propan hjemme eller på hytta.
- Oppbevares ikke i kjeller eller under bakkenivå, da gassen er tyngre enn luft.
- Propan skal heller ikke lagres på loftet.
- Skal ikke lagres i fyrrom eller lignende.
- Oppbevares helst utendørs i avlåst bod/skur, eller skap.
- Må ikke stå i direkte sollys over lengre tid.

Sikkerhet
Propan er særlig brannfarlig og tyngre enn luft. Den er tilsatt lukt for å lettere oppdage lekkasje. Les alltid risiko- og beskyttelsesinformasjonen på flaskeetiketten før tilkobling og bruk. Fjern aldri  etiketter eller annen merkning på flaskene.

Alle propanflasker skal
- håndteres varsomt og beskyttes mot brann, unormal oppvarming og slag.
- sikres så de ikke kan falle og skade ventilen eller annen utrustning.
- oppbevares og transporteres med påsatt ventilbeskyttelse eller med tildratt tettemutter.

Vær nøye med å
- følge etikettinformasjonen
- bare benytte utstyr, tettinger og smøremiddel spesialtilpasset propan. 
- regelmessig kontroller utstyret med henblikk på funksjon og lekkasje.
- aldri benytte lekkende utstyr.

Slik blir propan produsert.

 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.