Forgiftning med frostvæske


Frostvæske inneholder etylenglykol. Dette stoffet finnes også i bremsevæske og noen løsemidler.

Enkelte drikker etylenglykol for å oppnå alkoholrus. Dødelig dose for voksne er rundt 100 ml etylenglykol. Barn kan bli forgiftet av så lite som 4 ml.

Hvis den forgiftede har drukket annen alkohol (etanol) samtidig, er det gunstig. Det er de stoffene som etylenglykol omdannes til, som er farlige, og etanol forsinker omdanningen.

Sykdomstegn

Etylenglykol gir de samme rusvirkningene som annen alkohol. Alvorlig forgiftning fører til rask pust, bevisstløshet og av og til kramper.

Behandling

  • Førstehjelp. Overvåk kontinuerlig. Pass på at luftveiene er åpne hele tiden. Gi alkohol. Ring 113.
  • Medisinsk hjelp. På sykehus blir det gitt alkohol som motgift. Magesekken til den forgiftede blir også pumpet, og han får intravenøs væske hvis blodtrykket er lavt.

113 Medisinsk nødsentral
112 Politi
110 Brann