Forgiftning med 
vindusspyler-væske
eller
andre tinemidler


Inneholder: isopropanol.

Enkelte drikker vindusspylervæske og tinemidler for å oppnå alkoholrus.

Sykdomstegn

Isopropanol gir de samme rusvirkningene som annen alkohol. I tillegg fører midlene til hodepine, kvalme, (blodig) oppkast og magesmerter. Den berusede kan bli kald og nedkjølt. I alvorlige tilfeller kan hjertet få rytmeforstyrrelse, og forgiftning av hjernecellene kan føre til kramper og koma.

Behandling

Førstehjelp. Overvåk BLÅ. Pass på at luftveiene er åpne hele tiden. En søvnig person må ligge i sideleie. Kontakt lege.

Medisinsk behandling.

 

113 Medisinsk nødsentral
112 Politi
110 Brann