Forgiftning med etsende stoffer


Syrer og baser (lut) er etsende. Etsende stoffer finnes blant annet i vaskemidler som salmiakk, Klorin, maskinoppvaskmiddel og soda (krystall eller pulver). De finnes også i mange andre kjemikalier, for eksempel i plastherdere.

Forgiftning kan oppstå ved at det etsende stoffet drikkes, enten i vanvare eller i selvmordshensikt. Det etsende stoffet kan gjøre skade i spiserøret og føre til arr og svelgvansker senere.

Et etsende stoff kan også komme på huden eller i øynene.

Ofte vet man ikke om et stoff er etsende. Giftinformasjonssentralen kan gi opplysninger (telefon 22 59 13 00). Det er best om du har emballasjen foran deg, slik at du kan lese opp innholdsstoffene når du ringer.

Behandling

Førstehjelp

  • Ikke få etsende stoff på deg. Bruk verneutstyr hvis det er nødvendig.
  • Ring 113.
  • Fjern giftstoff. Rens ut av munnen med et tøystykke. Tørrstoff på huden kan blåses, børstes eller støvsuges bort. Flytende stoff på huden kan skylles bort. Ta av forurenset tøy mens skyllingen pågår. Fortsett å skylle til hjelpen kommer.
  • Skyll. Etter inntak av etsende stoff må munnen skylles grundig med vann eller melk. Spytt ut. Drikk deretter vann eller melk, men ikke så fort at du brekker deg. Fortsett å drikke til medisinsk hjelp kommer.

Medisinsk behandling

Skylling og fortynning fortsetter under transport og på sykehuset. Innvortes skader og hevelse i luftveiene behandles. Etseskade på huden behandles som brannsår. Hudtransplantasjon kan bli aktuelt.

113 Medisinsk nødsentral
112 Politi
110 Brann