Når uhellet er ute
Forgiftning med :

113 Medisinsk nødsentral
112 Politi
110 Brann