DIESEL
 

Anleggsdiesel
Statoils avgiftfrie diesel er spesielt fremstilt for å benyttes i dieselmotorer på anleggsmaskiner, traktorer, generatorer mm. Farge grønn.
Produktet kan i henhold til
norsk lovgivning ikke benyttes til transport langs vei.
    

Diesel Pluss
Benyttes som drivstoff i maskiner og stasjonære anlegg ved spesielt lave temperaturer, lavere enn -40°C. Har tilsetninger som øker cetantallet (tennvilligheten), bedrer smøreegenskapene, reduserer utslipp og forbruk samt hindrer skumming. Farge er blank til svakt gul.
    

Diesel LS
Anvendes i dieselbiler og lastebiler.
    

Biodiesel
Diesel med inntil frem prosent biodiesel holder samme tekniske kvalitet som vanlig diesel, også når det gjelder kuldeegenskaper. Alle biler med dieselmotor kan kjøre på slik diesel uten at det merkes noen forskjell eller at det går ut over motorgarantien.

Biodiesel koster også det samme for kundene som dagens vanlige, avgiftspliktige diesel.

- Reduksjon av CO2-utslipp er en av våre tids største miljøutfordringer. Klimaproblemene krever global og nsajonal innsats av myndigheter, industri og forbruker. Landbasert transport står for omkring 22 prosent av Norges samlede CO2-utslipp. Bruk av biodrivstoff kan bidra vesentlig til å redusere utslippene fra transportsektoren, sier Rinde.
 
 
Fordele
r
Statoils
diesel lever opp til kravene i "Statoil Performance Standard", SPS, og inneholder bl.a. en additivpakke som reduserer skumning ved opptanking, beskytter brennstoffsystemets deler mot korrosjon og forlenger brennstoffets holdbarhet ved lagring. Additivet forhindrer dannelsen av avleiring på ventiler og dyser i motoren og kan til en hvis grad fjerne eksisterende avleiringer i motorer som ikke tidligere har kjørt med Statoils Diesel.

Egenskaper
Tendvillighed (cetantal) er en meget viktig egenskap. Jo bedre tendvillighet, jo mer kontrollert foregår forbrenningen i dieselmotoren. Et høyt cetantal gir derfor gode kaldstartegenskaber og mindre røykutvikling og støy fra motoren under drift. Cetantallet for Statoils Diesel er typisk ca. 49.

Frostsikring er også viktig. Man skal spesielt være oppmerksom på at dieselens kuldeegenskaper endrer seg for hhv. sommer og vintersesong. Alle leveranser i perioden 1. september til 31. mars er ekstra kuldesikret.
 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.