Bensin

 
98 oktan

Benyttes som drivstoff i motorer med
gnisttenning der kravet til oktantall (RON) er 98 eller lavere. Denne kvaliteten benyttes KUN i motorer uten
katalysator der leverandøren krever blybensin. Fargen er lys gul.

95 oktan blyfri
Benyttes som drivstoff i forbrennings-motorer med gnisttenning der kravet til
oktantall (RON) 95 eller lavere, og som er beregnet for blyfri bensin. Lys gul farge.

98 oktan blyfri
Benyttes som drivstoff i forbrennings-motorer med gnisttenning der kravet til RON er 98 eller lavere, og som er beregnet for blyfri bensin. Lys gul farge.

Ultima 95
Benyttes som drivstoff i forbrennings-motorer med gnisttenning der kravet til oktantall (RON) er 95 eller lavere, og som er beregnet for blyfri bensin. Lys gul farge. Ultima 95 gir enda bedre rensende effekt enn Blyfri Bensin 95.


Egenskaper
Alle Statoil's bensinkvaliteter utmerker seg bl.a. ved følgende egenskaper:

- Lavt damptrykk om sommeren sikrer at det ikke skjer unødvendig fordamping ved fylling av tanken.
- Høyt damptrykk om vinteren sikrer at motoren starter selv i sterk kulde.
- SPS-additivet holder forgasser/innsprøytnings-system rent, også under belastende driftsforhold som f.eks. lenger tids tomgang, korte kjøreturer og hyppige kaldstarter.
- Kaliumadditivet i 98 oktan smører ventilsetene i motoren på samme måte som bly gjorde i gamle dager.

Statoils produksjon og distribusjon er underlagt et ISO-sertifisert kvalitets- og miljøstyringssystem, som sikrer at det alltid leveres riktig kvalitet. Systemet overvåkes av Det Norske Veritas.

 
Anvendelse

Statoils Bensin kan benyttes til alle typer bensinmotorer, men det er viktig å velge det rette oktantall. Se i kjøretøyets og/eller maskinens instruksjonsbok, hvilket oktantal som er minimum krevd av fabrikanten.


Fordeler
Bensinen er inneholder en høyteknologisk tilsetning som høyner kvaliteten til det nivå som er definert av "Statoil Performance Standard" (SPS).

 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.