Etterfylling av vann


Vann er strømledende, så battericellene er avhengige av å ha tilstrekkelig med væske for å fungere. Hvis du tar batteriet til et bilverksted, vil de kontrollere og evt. etterfylle væsketapet.

- Sett bilen på et plant sted.

- Sjekk væskenivået. På noen batterier er det synlig fra utsiden, mens på andre må man skru av pluggene over cellene og se ned i hver enkelt av dem. Det er merket av et minimums- og maksimumsnivå.

- Er nivået for lavt bør du etterfylle, men husk at væskenivået på et utladet batteri øker ganske mye under lading.

- Bruk destillert vann for å hindre urenheter som f.eks. metaller/mineraler fra drikkevannet.

- Benytt en plasttrakt eller annet av plast - IKKE bruk metalltrakt til å fylle på vann.

- Etterfyll opp til maksimumsnivået når batteriet igjen er oppladet.
 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.