BATTERI

I det daglige salgsarbeidet møter vi stadig kunder som "lurer på noe" i forbindelse med batterier. Vi har samlet en del av de vi vanligste spørsmålene :

1. Hva er amperetimer (Ah)?
Måleenhet for batteriets totale energireserve. Som oftest måles denne ved 20 timers utlade tid. Man belaster batteriet til man har en sluttspenning på 1,75V pr. celle. NB! Et 12 volts batteri har 6 celler.

2. Hva betyr CCA?
Cold Crank Amps, eller på norsk, kaldstartstrøm, eller med andre ord hvor mye energi finnes tilgjengelig for å starte motoren. Det finnes flere normer for å måle kaldstartstrøm, de meste vanlige er DIN, IEC, SAE og EN. CCA måles alltid ved minus 18 grader Celsius, det som skiller er kravene til sluttspenning og tid for belastningen. Sønnak's batterier måles i henhold til EN, bortsett fra Powerline og Optima som måles i henhold til SAE.
Kaldstartstrøm i.h.t. EN: 7,5V 10 sek./6V 90 sek.
Kaldstartstrøm i.h.t. SAE: 7,2V 30 sek.

3. Hva er korrekt ladespenning?
I bil 14,2-14,4 volt ved 25° C, målt over batteriets poler med motoren på tomgang og kjørelys på.

4. Hva er syrevekt?
Syrevekt er en måleenhet som viser batterisyrens spesifikke vekt. Et full-ladet batteri skal ha en syrevekt på 1,28.

5. Kan man etterfylle batteriet med batterisyre?
Nei! Dersom væskenivået i batteriet er for lavt skal man kun etterfylle med destillert vann. Korrekt væskenivå er 10-15 mm over platene.

6. Bør man ta inn batteriet fra båt/campingvogn på vinteren?
Sørg for at batterien er full-ladet ved sesongslutt, koble fra ledninger og foreta eventuelt en kontroll i løpet av vinteren. Full-ladete batterier fryser ikke i stykker før temperaturen er minus 67° C.

7. Hva er selvutladning?
I alle bly/syre batterier finner det sted en viss selvutlading, jo varmere det er jo høyere er selvutladningen. For hver tiende grad temperaturen går ned reduseres selvutladingen med 50% og da er det letter å forstå hvorfor båtbatterier kan oppbevares i båten om vinteren.

8. Hva betyr det at et batteri er sulfatert?
Det betyr at det har dannet seg et belegg av blysulfat på platene. Belegget er stort sett svært vanskelig å få vekk gjennom lading. Sulfatering oppstår oftest gjennom at batteriene settes bort uten å lades først, eller at man bruker batteriene på en slik måte at det ikke tilføres nok lading.

9. Kan batterier eksplodere?
Ja, dersom man er uforsiktig ved bruk av batterilader eller montering/demontering av batterier. Les bruksanvisningen på lader og følg den! Unngå gnister/bruk av åpen flamme i nærheten av batterier. Under lading dannes knallgass som kan eksplodere.

10. Kan man kun bytte det ene batteriet i et 24 volts system?
Det er ikke bra batteriøkonomi å kun bytte det ene batteriet. Batterier som er seriekoblet vil tilpasse seg hverandre og man får dårligere levetid på begge batteriene dersom disse er ulike med hensyn til konstruksjon eller alder.

11. Hvor lenge holder et bilbatteri?
Under normale driftsforhold d.v.s. ved vanlig kjørelengde og riktig lading regner vi med at et startbatteri skal holde i 4-5 år.

12. Hvordan bruker man startkabler?
Her kan du få en grei innføring i bruk av startkabler.

13. Hva med etterfylling av vann?
Vannet er strømledende, så battericellene er avhengige av å ha tilstrekkelig med væske for å fungere. Egentlig skal man fylle på med destillert vann (batterisyre), men siden vann leder strøm, er springvann tilstrekkelig. Dersom du vet at det er mye metaller/mineraler i ditt drikkevann, bør du kjøpe destillert vann. Hvis du tar batteriet ditt til et bilverksted, vil de også det reparere væsketapet ved å fylle på med vann.
Her kan du få en innføring i etterfylling
.

14. Hva med det gamle batteriet?
Når du kjøper nytt bilbatteri, betaler du en miljøavgift som finansierer riktig behandling av brukte batterier. Bilbatterier kan du derfor levere til batteriforhandlerne, eller på en miljøstasjon.

 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.