Avgifter på utvalgte petroleumsprodukter
øre pr. liter  (eks. mva)

Bensin

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1.1-30.6

2001

1.7-31.12

2002

Bensinavgift

357

364

402

411

425

434

406

374

381

CO2-avgift

83

85

87

89

92

94

72

72

73

Sum bensin

440

449

489

500

517

528

478

446

454

 

Autodiesel

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1.1-30.6

2000

1.7-31.12

2001

1.1-30.6

2001

1.7-31.12

2002

CO2-avgift

41,5

42,5

43,5

44,5

46

47

47

48

48

49

Svovelavgift

 (> 0,005 % S)

-

-

-

-

-

25

25

26

-

-

Svovelavgift

(> 0,05 % S)

7

7

7

7

7

-

-

-

-

-

Dieselavgift

287

293

335

343

354

374

354

304

304

310

Dieselavgift

(< 0,005 % S)

-

-

-

-

-

-

-

-

272

277

Sum diesel

(< 0,005 % S)

-

-

-

-

-

421

401

352

320

326

Sum diesel

(> 0,005 % S)

-

-

-

-

-

446

426

378

352

359

Sum diesel

(< 0,05 % S)

328,5

335,5

378,5

387,5

400

-

-

-

-

-

Sum diesel

(> 0,05 % S)

335,5

342,5

385,5

394,5

407

-

-

-

-

-

 

Lett fyringsolje

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CO2-avgift

41,5

42,5

43,5

44,5

46

47

48

49

Svovelavgift

(0,05-0,25 %)

7

7

7

7

7

7

7

7

Grunnavgift

-

 

-

-

-

19

38,2

38,9

Sum lett fyringsolje

48,5

49,5

50,5

51,5

53

73

93,2

94,9

  

Fyringsparafin

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CO2-avgift

41,5

42,5

43,5

44,5

46

47

48

49

Svovelavgift

(< 0,05 % S)

-

-

-

-

-

-

-

-

Grunnavgift

-

-

-

-

-

19

38,2

38,9

Sum

41,5

42,5

43,5

44,5

46

60

86,2

87,9

 

Tungolje

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

CO2-avgift

41,5

42,5

43,5

44,5

46

47

48

49

Svovelavgift (1% S)

28

28

28

28

28

28

28

28

Svovelavgift (2,25 % S)

63

63

63

63

63

63

63

63

Grunnavgift

-

-

-

-

-

19

38,2

38,9

Sum tungolje (1 % S)

69,5

70,5

71,5

72,5

74

94

114,2

115,9

Sum tungolje (2,25 % S)

104,5

105,5

106,5

107,5

109

129

149,2

150,9

 

Smøreolje

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Smøreolje­avgift

100

102

105

107

111

146

150

153

 
Statoil Service Sørum
Lørenfallet, 1923 SØRUM  
Telefon: 63 86 80 50

Foretaksnr: 916 615 043
Hverdager  
Lørdag
Søndag 
06:00 - 22:00
08:00 - 22:00
09:00 - 22:00  
URL: www.sorumbilogmaskin.no
E-Mail: post@sorumbilogmaskin.no
Daglig leder: Per K.Bjerke
Webdesign: Bjørn E.Engh
           Produkter  og  tjenester  på disse  nettsidene  er  kanskje  ikke  priset.                      Bensin, diesel, parafin og fyringsolje endrer pris fra dag til dag.                   Kontakt Statoil Service Sørum for nærmere informasjon.